Orkiestra Dęta Gminy Końskowola

Mówiąc o historii Orkiestry Dętej  należy wspomnieć o jej korzeniach, czyli o historii muzykowania na terenie parafii Końskowola. Jak głoszą kroniki, historia powstania orkiestry przy kościele parafialnym w Końskowoli sięga pierwszej połowy XVII wieku. W 1635 roku, ówczesny proboszcz ks. Stanisław Lisowicz, założył przy kościele parafialnym kapelę zwaną „muzyką kościelną". W ciągu wieków przeżywała ona wzloty i upadki. Niestety, kataklizmy dziejowe przerwały jej działalność. Reaktywował ją w 1835 r. ks. Kazimierz Bisch.
W okresie drugiej wojny światowej orkiestra kościelna zawiesiła działalność, gdyż Niemcy konfiskowali instrumenty, szczególnie blaszane, i tak jak dzwony, przetapiali je na łuski do pocisków. Aby temu zapobiec, instrumenty zostały pochowane - jednym ze schowków był strych dzwonnicy przykościelnej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, już pod koniec 1945 roku wznowiono naukę gry na instrumentach, którą od lat 50-tych prowadził Jan Sadurski. W tym okresie trzon orkiestry stanowili muzycy z Opoki.
W 1985 roku powstała w Opoce Ochotnicza Straż Pożarna i wówczas zrodził się pomysł utworzenia orkiestry dętej. Pomysł zyskał akceptację Zarządu Wojewódzkiego OSP w Lublinie. Do grupy orkiestrantów z Opoki dołączyli mieszkańcy pobliskich Pulek, a także kapelmistrz orkiestry kościelnej w Końskowoli, Jan Sadurski, który objął funkcję kapelmistrza i nauczyciela gry na instrumentach.
Orkiestra zaczęła występować publicznie, uczestniczyć w świętach państwowych, kościelnych, ludowych oraz brać udział w konkursach orkiestr dętych. Pierwszy raz stanęła do konkursu w 1988 roku w Lubartowie.
W kwietniu 1991 roku zmarł nieodżałowany kapelmistrz Jan Sadurski, który wykształcił kilka pokoleń muzyków, zarówno w Końskowoli jak i w Opoce.
Mimo krótkotrwałych trudności orkiestra potrafiła się sprężyć i 12 maja 1996 roku w wielkiej chwale obchodziła jubileusz 10-lecia. Od 2001 r. orkiestra „wzięła sprawy w swoje ręce” i bez dyrygenta, ale bardzo owocnie, pracowała oraz uświetniała wszystkie imprezy. Wówczas odpowiedzialność za sprawy organizacyjne wziął na siebie Marian Sykut. O tym, że poziom artystyczny nie obniżał się świadczą Nagrody Starosty na Powiatowym Dniu Kultury, które orkiestra zdobyła dwukrotnie: w listopadzie 2001 roku i w październiku 2004 roku.
Coraz większa popularność orkiestry, zrodziła również większe potrzeby, które zyskały aprobatę władz gminy. W wyniku zaangażowania wójta gminy i samych członków orkiestry, jesienią 2005 roku pracę z orkiestrą podjął Marian Stankiewicz, kapelmistrz z 30-letnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Warszawie. Nowy dyrygent z wielkim zapałem i właściwą sobie wojskową charyzmą  rozpoczął próby z grupą seniorów oraz młodzieżą, która dość licznie odpowiedziała na apel o wsparcie szeregów orkiestry. Młodzieżowa grupa po kilku miesiącach nauki zadebiutowała podczas koncertu na rzecz WOŚP, a obecnie wspiera „dorosłą” orkiestrę na wszystkich koncertach.
Istniejące przed laty dwie orkiestry – parafialna i strażacka, zjednoczyły swój potencjał artystyczny i stały się jedną Orkiestrą Dętą Gminy Końskowola. Patronat nad muzykami sprawuje Gminny Ośrodek Kultury.
Dzięki zapobiegliwości wójta gminy, Stanisława Gołębiowskiego, atutem naszej orkiestry są od kilku lat eleganckie, czerwone mundury, które osobiście przywiózł on z Holandii.

Dyrygentem Orkiestry Dętej Gminy Końskowola jest mjr Marian Stankiewicz – kapelmistrz z wieloletnim doświadczeniem. Prowadząc zajęcia z orkiestrą uczy jednocześnie młodzież gry na instrumentach dętych.

Zajęcia z młodzieżową grupą odbywają się w GOK we wtorki od 18.00 do 20.00


Próby połączonych grup orkiestry (seniorów i młodzieży) odbywają się w domu parafialnym w Końskowoli w piątki od godz. 18.00.

Oficjalna strona Orkiestry Dętej Gminy Końskowola - http://www.odgk.vipserv.org/

Udostępnij

Copyright © 2013-2014 by Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli                                                                                                                                                                          Designed by