O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli

Trochę historii...

Lata 50-te i 60-te ubiegłego stulecia zrodziły w Końskowoli potrzebę budowy domu kultury, w którym znalazłyby swoje miejsce istniejący już wówczas Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”. Zatem przystąpiono do działania. Zaangażowanie samej „Mamci”, pani Kazimiery Walczak – twórczyni Zespołu, pana Aleksandra Sykuta - ówczesnego Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej, przyniosło wkrótce efekty. Zakupiono plac, będący własnością parafii, a wiosną 1966 r. roku przystąpiono do robót ziemnych. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał Minister Kultury i Sztuki, Lucjan Motyka. Z wpisu do dziennika budowy wynika, że budowa została zakończona 26 sierpnia 1968 r.

Formalne powołanie instytucji miało miejsce 25 stycznia 1969 r. Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej pod przewodnictwem Aleksandra Sykuta. Gromadzki Ośrodek Kultury, bo tak brzmiała pierwsza nazwa, był wtedy państwową jednostką organizacyjną posiadającą formę zakładu budżetowego. Wraz z wejściem w życie ustawy o samorządzie gminnym, Ośrodek stał się samorządową instytucją kultury, a jego nazwę zmieniono na Gminny Ośrodek Kultury. Otrzymał też osobowość prawną.

           

Funkcje dyrektorów tej placówki od początku jej istnienia sprawowali kolejno: Jan Rychlik, Andrzej Pawełczak, Zbigniew Kraczkowski, Andrzej Kowalczyk, Szczepan Mścichowski, Jan Żbikowski, Krystyna Kamela, Jan Urbanek, Bożenna Furtak, Krzysztof Kosmala, a obecnie - Monika Dudzińska.

Przez 40 minionych lat Ośrodek był i nadal jest miejscem, gdzie się: tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzi edukację kulturalną, wychowuje przez sztukę, zaspokaja potrzeby oraz zainteresowania kulturalne. Tu też mieści się impresariat, zajmujący się organizacją imprez kulturalnych, zarówno na miejscu jak też w plenerze i na wyjeździe.

W ciągu minionych lat w salach GOK-u rozbrzmiewała muzyka, taniec i śpiew, bo pracowały tu i nadal pracują zespoły artystyczne. Z tych, które odegrały znaczącą rolę w krzewieniu kultury należy wymienić: wspomniany już Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” (który pracował w Końskowoli do 1984 r.), kabaret „Onufry” (od 1995 r.), zespół „Śpiewający Seniorzy” (od 1999 r.), teatrzyk „Siedmiokropek” oraz liczne wokalne i taneczne zespoły dziecięce i młodzieżowe. Tu też chętni znajdują możliwość realizacji swoich zainteresowań w kółku plastycznym i ognisku muzycznym.

Choć Ośrodek nie może sobie przypisać roli twórcy orkiestry dętej, która powstała z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoce, to jednak ma swój udział w rozwoju orkiestry, bo tu właśnie powstała młodzieżowa grupa muzyków, zasilająca od kilku lat seniorów.

Przez bardzo długi okres czasu w GOK działało kino „Zorza”. Przestarzały sprzęt projekcyjny, zmiana oczekiwań odbiorców, a także rozwój sprzętu video sprawiły, że zaprzestano tej działalności.

Od początku istnienia w Ośrodku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, która istniała już dużo wcześniej. Biblioteka oferuje czytelnikom bogaty księgozbiór. Na stanowisku kierownika tej instytucji pracowała przez wiele lat Krystyna Szpakowska, obecnie (od 1987 r.) Bożena Rybaniec.

W 1997 r. Biblioteka decyzją Rady Gminy została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w jedną instytucję.

W gościnnych progach GOK-u mają swoje siedziby: Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP, Szkoła Języka Angielskiego PROGRESS oraz Klub Tang Soo Do.

W 1994 r.  pracownicy Ośrodka pokusili się o stworzenie redakcji lokalnego pisma „Echo Końskowoli”. Miesięcznik zyskał stałych czytelników, współpracowników i kolporterów, dzięki temu jest wydawany do dziś.

Podwoje Gminnego Ośrodka Kultury są otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności artystyczne i uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach kulturalnych.

                                                                          Serdecznie zapraszamy!

                              

Udostępnij

Copyright © 2013-2014 by Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli                                                                                                                                                                          Designed by