Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

21 kwietnia br., rozpoczęto realizację robót budowlanych objętych projektem pn.: „Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli im. K. Walczak”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Roboty budowlane zakończone mają zostać do końca roku a ich pełen zakres obejmuje:

roboty branży architektonicznej – usunięcie boazerii ze ścian, ułożenie terakoty na posadzkach, usunięcie krat przy drzwiach ewakuacyjnych z sali widowiskowej i przy zejściu na poziom 1, wymiana obudowy sufitu w sali widowiskowej, wymiana szafki hydrantowej, wymiana armatury, glazury i terakoty w toaletach dla kobiet i mężczyzn oraz wymiana przeszklenia pomiędzy toaletami, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na toaletę dla niepełnosprawnych – montaż armatury i ułożenie glazury, wymiana balustrad przy schodach, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych – ewakuacyjnych, wymiana podestu i foteli na sali widowiskowej, wymiana wykładziny przy wejściu do sali widowiskowej, wymiana ekranu i kurtyny scenicznej na sali widowiskowej, wykończenie ścian – tynkowanie, malowanie, wykonanie i montaż maskownicy grzejnika i gablot na dyplomy i puchary w wiatrołapie, holu i komunikacji, roboty branży sanitarnej – wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej do projektowanego pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych, montaż podumywalkowych podgrzewaczy elektrycznych dla pozostałych pomieszczeń WC, przebudowa instalacji wentylacji w pomieszczeniach WC, wymiana grzejników rurowych ożebrowanych na płytowe, wymiana hydrantu p.poż, wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej i widowiskowej wraz z instalacją odprowadzającą skropliny do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, roboty branży elektrycznej – remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie zasilania elektrycznego dla urządzeń klimatyzacji.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 850.065,47 zł.

Dofinansowanie wynosi: 642.960,68 zł.

Click to listen highlighted text!