Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

PUNKT KONTROLNY NR 19

 

RYNEK

XVI-to wieczne założenie architektoniczne Rynku w Końskowoli, charakteryzujące się regularnym układam ulic, łączących się pod kontem prostym, zostało wpisane do rejestru zabytków i objęte jest ochroną konserwatorską.
Układ Rynku uległ zmianie na przełomie XVIII i XIX w., gdy wytyczony został gościniec, wiodący od Puław w kierunku Lublina. Na planie z 1827 r. widoczne są jeszcze dwie ulice, wychodzące z Rynku które w kolejnych latach zanikły. Jedna prowadziła od kościoła parafialnego do kościoła św. Anny (prawdopodobnie należy identyfikować ją ze znaną ze źródeł ulicą Szpitalną). Druga wiodła od kościoła parafialnego do dworu Tęczyńskich.

Rynek, to również miejsce tradycyjnie skupiające mieszkańców, np.:  przy okazji jarmarków czy targów.

Ważnym aspektem związanym z mieszkańcami Końskowoli jest ich wielokulturowość.
Od 1712 r mogli sie tutaj osiedlać Żydzi, a w latach 1715-1730 sprowadzono tutaj liczną grupę saksońskich tkaczy wyznania ewangelicko-augsburskiego.

W 1882 r. w osadzie istniały dwa kościoły katolickie, kaplica ewangelicko-augsburska oraz bożnica żydowska. Funkcjonowały również szkoły dla dzieci różnych wyznań. Po tym wielokulturowym tyglu pozostały do dzisiaj zaledwie ślady.

 

ZOBACZ:

DAWNY RYNEK 1

DAWNY RYNEK 2

Click to listen highlighted text!