Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

Wiosna, ach to ty! Przegląd artystyczny

Cykliczny przegląd artystyczny dla dzieci i młodzieży

Wiosna, ach to ty! Przegląd artystyczny

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w przeglądzie artystycznym

„Wiosna, ach to Ty”

Ogłoszenie wyników odbędzie się 21 marca 2024 roku na stronie GOK Końskowola i profilu Facebook

 

REGULAMIN
Wszystkie prace powinny być podpisane wg schematu:
1. tytuł pracy
2. imię, nazwisko i wiek autora,
3. nazwę szkoły i klasa do której chodzi,
4. imię i nazwisko opiekuna

Przegląd artystyczny obejmuje cztery kategorie:
• FILMOWĄ
-filmy w plikach filmowych maksymalny czas filmu to 3 min.

• LITERACKĄ
-prace autorskie uczniów
-obejmują wiersze (max. 1 wiersz/os.),
lub opowiadanie (max. 2 strony A4/os.)
-krój pisma Times New Roman nr 12 w pliku Word
-prace powinny być dostarczone w wersji cyfrowej

• PLASTYCZNĄ
-format A4 lub A3
-techniki dowolne
-najwyżej oceniana będzie estetyka wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu oraz oryginalność
-prace muszą być nowe i nigdy wcześniej niepublikowane
max 1 praca od dziecka (lub więcej jeśli tworzą wspólną całość tj. dyptyk, tryptyk itp.)
-prace wykonane SAMODZIELNIE (prace, które jury uzna za niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane)

• FOTOGRAFICZNĄ
-prace formatu min. A5
-oceniane będą: pomysłowość, kompozycja, zgodność z tematem (wiosna) oraz jakość fotografii (wydruku, rozdzielczości, ostrości itp.)
-przekazane na konkurs zdjęcia nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (niedopuszczalne jest przesyłanie prac, które w poprzednich latach brały już udział w konkursie!)

 

Prace nie podlegają zwrotowi.
Czas na odbiór nagród wynosi 3 miesiące, tj. do końca czerwca 2024 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac upływa dnia 13 marca 2024 roku.
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody oraz wyróżnienia najlepszym wykonawcom i autorom.

Nagrodzone prace plastyczne, fotograficzne i filmowe zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie na stronie internetowej GOK, a nagrodzone literackie będą opublikowane w „Echu Końskowoli”.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Ratuszu w Końskowoli.

Prace należy przesyłać na adres e-mail:
gok.zgłoszenia@gmail.pl LUB zgloszenia@gok.konskowola.pl
do 13 marca 2024 r. włącznie.

UWAGA!
W ZWIAZKU Z TYM, ŻE OBJĘTOŚĆ PLIKÓW WIDEO W JAKOŚCI HD JEST DUŻA, PROPONUJEMY PAŃSTWU
DWA SERWISY DO PRZESYŁANIA PLIKÓW :

https://wetransfer.com/
LUB
https://www.myairbridge.com/

Wszelkich informacji związanych z przeglądem udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
tel. 573 298 733

Udział w konkursie jest automatyczny z wyrażeniem zgody na:
1) przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO”.
2) publikację zdjęć zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas konkursu, na stronie internetowej GOK, portalu internetowym Facebook oraz w mediach (miesięcznik Echo Końskowoli) w celu informacji i promocji Ośrodka.

 

Click to listen highlighted text!