Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

Pracowałeś przy produkcji azbestu? A może utraciłeś bliską osobę, która pracowała w narażeniu na azbest? Jeżeli tak, możesz starać się o odszkodowanie. Przyjdź na spotkanie informacyjne do GOKu!

Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. oraz Władze Gminy Końskowola zapraszają byłych pracowników zakładów azbestowych oraz ich rodziny na spotkanie, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli im. K. Walczak w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 17:00. Terminy spotkania zostanie ustalony w najbliższym czasie. Celem spotkania będzie kompleksowa pomoc w uzyskaniu odszkodowań osobom, które przez  szkodliwy wpływ azbestu doznały uszczerbku na zdrowiu, bądź utraciły bliską im osobę. Pomogliśmy już setkom osób z całej Polski, w tym także  wielu mieszkańcom pochodzących z gminy Lubawka i okolic.

Jest o co walczyć – kwoty odszkodowań oscylują w dziesiątkach tysięcy złotych.

82 531 zł – tyle tytułem jednorazowego odszkodowania możesz uzyskać, jeżeli Twój bliski pracował w narażeniu na azbest i zmarł w wyniku jednej z chorób układu oddechowego.

Od 9 170 zł do nawet 91 700 zł możesz natomiast uzyskać, jeżeli byłeś pracownikiem Zakładów Azbestowych oraz cierpisz na jedną z chorób układu oddechowego.

Odszkodowanie  – śmierć osoby bliskiej.

Jeżeli Twój bliski zmarły (małżonek, rodzic, inna osoba) pracował w przeszłości w Zakładach Azbestowych, chorował na jedną z chorób wymienionych w wykazie chorób zawodowych, a jego śmierć miała związek z chorobą zawodową, należy Ci się odszkodowanie. Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. pomaga w pośmiertnym stwierdzeniu choroby zawodowej (jeżeli choroba zawodowa nie została stwierdzona za życia osoby bliskiej), a następnie w skutecznym wywalczeniu odszkodowania dla najbliższych zmarłego. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie.

Jako przykład podać można rodzinę z miejscowości Włoszczowa. Pan Jan przez 14 lat zatrudniony był w zakładach azbestowych w Ogrodzieńcu. W 1999r. rozpoznano u niego raka płuc, a w roku 2000 zmarł. Do Kancelarii zgłosiła się żona Pana Jana wraz z trójką dzieci. W wyniku poczynionych przez prawników działań, cała czwórka otrzymała z ZUS po 24.056 zł (łącznie 96.224 zł).

Mąż Pani Marianny, pochodzącej z Mirowa, przez 12 lat pracował jako pakowacz cementu w Cementowni. Zmarł w roku 2009 na nieokreśloną chorobę płuc. Z pomocą Kancelarii udało się powiązać śmierć męża z chorobą zawodową i Pani Marianna uzyskała odszkodowanie w kwocie 76.822 zł.

Aktualnie kwoty odszkodowań zostały podwyższone. Pani Maria ze Szczucina lada dzień otrzyma odszkodowanie w kwocie 82.531 zł z tytułu śmierci męża. Co ciekawe, mąż Pani Marii nie pracował bezpośrednio w zakładach zajmujących się produkcją azbestu. Mimo to, z pomocą Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. pośmiertnie stwierdzono u niego chorobę zawodową – międzybłoniak opłucnej.

Odszkodowanie dla byłego pracownika Zakładów Azbestowych.

Pracowałeś w narażeniu na azbest i odczuwasz dolegliwości związane z układem oddechowym? Pomożemy Ci w stwierdzeniu choroby zawodowej oraz wypłacie jednorazowego odszkodowania. Będziemy reprezentować Cię przed Inspektorem Sanitarnym, ZUS-em oraz Sądami. W przypadku stwierdzonej choroby zawodowej gwarantujemy uzyskanie odszkodowania w wysokości co najmniej 9 170 zł – w zależności od Twojego stanu zdrowia.

Pan Jerzy z Lubawki przez niespełna 19 lat pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym „Gambit” w Lubawce i Miszkowicach. Z pomocą Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. u Pana Jerzego stwierdzono pylicę azbestową płuc, a ZUS stwierdził 20% uszczerbku na zdrowiu i wypłacił odszkodowanie w wysokości 17.080 zł. Aktualnie kwoty odszkodowań zwiększyły się – za każde 10% uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest 9.170 zł.

Pani Józefa pochodzi z Uniemyśla. Przez niemal 20 lat pracowała w warunkach narażenia na szkodliwy pył. Z pomocą Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą u niej chorobę zawodową rozległe zgrubienia opłucnej. Następnie sprawa trafiła do ZUS i zakończyła się wypłatą – Pani Józefa otrzymała  8.540 zł odszkodowania.

Bardzo często zdarza się, że sprawa nie kończy się na jednej wypłacie. W każdym czasie można żądać podwyższenia uszczerbku na zdrowiu i odszkodowania jeżeli Twój stan zdrowia się pogorszył. Jakiś czas temu do kancelarii zgłosiła się Pani Bogumiła z Lubawki, która przez 12 lat pracowała w Zakładach Azbestowych jako sprzątaczka.  W 2014r. u Pani Bogumiły stwierdzono chorobę zawodową rozległe zgrubienia opłucnej. ZUS uznał 10% uszczerbku na zdrowiu i wypłacił 7.300 zł. W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia, na początku 2018 roku Kancelaria wystosowała do ZUS pismo w sprawie podwyższenia uszczerbku i wypłatę jednorazowego odszkodowania. Wskutek wniesionego pisma ZUS podwyższył uszczerbek do 20% i w lipcu 2018r. wypłacił dodatkowo 8.540 zł. Na tym jednak sprawy nie zakończono. Po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej Pani Bogumiły przez pracowników Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. stwierdzono, że kwalifikuje się ona do zgłoszenia drugiej choroby zawodowej – pylicy azbestowej płuc. Powiatowy Inspektor Sanitarny przychylił się do wniosku i stwierdził u Pani Bogumiły pylicę azbestową. Następnie sprawę zgłoszono do ZUS, który ocenił uszczerbek na 10% i wypłacił  kolejne 8.540 zł. Tym samym łączna wartość odszkodowań które uzyskała Pani Bogumiła wyniosły prawie 25.000 zł. Mimo to sprawa nie została zakończona – w związku z pogłębiającymi się problemami zdrowotnymi Kancelaria oczekuje od Pani Bogumiły na dostarczenie nowej dokumentacji medycznej celem złożenia wniosku o podwyższenie uszczerbku na zdrowiu i wypłatę odszkodowania.

Azbest – cichy zabójca.

Pył azbestu ma silne właściwości rakotwórcze. Jest przez to uważany za jeden z pyłów stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia pracowników. Pomimo niestosowania azbestu w Polsce już od kilkunastu lat, w dalszym ciągu odnotowywane są nowe przypadki chorób azbestozależnych, co jest związane ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać w trakcie trwania zatrudnienia, jak również wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Kancerogenne działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych.

Jakie choroby uprawniają do uzyskania jednorazowego odszkodowania?

W wykazie chorób zawodowych obowiązującym aktualnie (tj. z 2009 r.) wymienione zostały następujące choroby będące skutkiem zawodowej ekspozycji na azbest:


– pylica azbestowa;
– choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
– rozległe zgrubienia opłucnej,
– rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia,
– wysięk opłucnowy;
– nowotwory złośliwe:
– rak płuca, rak oskrzela;
– międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej;
– przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Pojęcie choroby zawodowej jest zdefiniowane w kodeksie pracy. Zgodnie z przepisem art. 235 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Należy zauważyć, że do stwierdzenia choroby zawodowej niezbędne jest zaistnienie dwóch przesłanek – choroba musi występować w wykazie chorób zawodowych, a po drugie powinien wystąpić związek przyczynowy pomiędzy wykonywaniem pracy, a chorobą. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 1984 r., II PRN 9/84, OSNC, nr 4, poz. 53, stwierdził, że w przypadku pozytywnego ustalenia, iż stwierdzona u pracownika choroba jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych i praca była wykonywana w warunkach narażających na jej powstanie, istnieje domniemanie związku przyczynowego między chorobą zawodową a warunkami narażającymi na jej powstanie.

W przypadku zaistnienia choroby wymienionej w wykazie chorób zawodowych, nawet wiele lat po zakończeniu wykonywania pracy w zakładzie, w którym zajmowano się produkcją lub przetwarzaniem azbestu można wnioskować o stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej.

Objawy choroby wywołanej azbestem mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszego kontaktu z tym materiałem. Co więcej, w większości schorzeń wykaz chorób zawodowych nie określa limitu czasu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Prawnik Sebastian Tmoczyk
Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o.

Click to listen highlighted text!