Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w przeglądzie artystycznym „Wiosna, ach to ty”, którego finał odbędzie się w piątek 20 marca o godz. 10:00

REGULAMIN

Przegląd artystyczny obejmuje kategorie:

-Teatralną – czas prezentacji do 30 min (prosimy zwrócić uwagę na ruch sceniczny)

-Literacką – prace autorskie uczniów powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna) obejmują wiersze (max. 3), lub opowiadanie (max. 2 strony A4, czcionka Times New Roman nr 12)

-Plastyczną – format A4 lub A3, techniki dowolne; prace powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

-Fotograficzną – prace formatu min. A5. powinny być podpisane (imię, nazwisko  i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac literackich i plastycznych upływa dnia 13 marca 2020 roku.

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody oraz wyróżnienia najlepszym wykonawcom i autorom. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w GOK, a nagrodzone prace literackie będą opublikowane w „Echu Końskowoli”.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie sceny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i sprawdzenie nośników multimedialnych.

Wszelkich informacji związanych z przeglądem udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.

Po prezentacjach scenicznych udamy się nad Kurówkę, aby symbolicznie pożegnać zimę.

Udział w konkursie jest automatyczny z wyrażeniem zgody na:

1) przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”.

2) publikację zdjęć zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas konkursu, na stronie internetowej GOK, portalu internetowym Facebook oraz w mediach (miesięcznik Echo Końskowoli) w celu informacji i promocji Ośrodka.

Click to listen highlighted text!