Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

W numerze:

Str. 2-4            XVI Święto Róż w Gminie Końskowola art. str. 18-19 (zdjęcia)

Str. 5                60-lecie OSP Młynki art. str. 14-15 (zdjęcia)

Str. 6                W numerze:

– Jubileusz pięćdziesięciolecia posługi kapłańskiej Księdza Komandora Mariana Próchniaka art. str. 12-13

– Gaudium in litteris est… art. Str. 17

– “Płomień dobroci” w Końskowoli art. str. 23

– Sielce na rockowo art. str. 21

– Dni Otwarte LODR art. str. 15

Str. 7                Wiadomości z Pożowskiej

– Przyznanie absolutorium Wójtowi Stanisławowi Gołębiowskiemu na Sesji RG

– Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola (Wójt Gminy Końskowola)

– Dożynki Powiatowe 2013

– Informacja na stronie internetowej Końskowoli na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Końskowola

Str. 7                Prośba o dostarczanie materiałów do wrześniowego „Echa Końskowoli” (A. Brzozowska)

Str. 7                Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług Punktu Porad Prawnych

Str. 7                Zaproszenie na spotkanie w GOK-u z Violettą Nowak ze Stowarzyszenia Równych Szans „BONA FIDES”

Str. 7                Zaproszenie na Rekonstrukcję historyczną „Bitwy pod Żyrzynem” w 150 rocznicę Powstania Styczniowego

Str. 8                Elektrownie wiatrowe szansą dla rozwoju Gminy Końskowola (K. Kozieł)

Str. 8                Gmina Końskowola zaprasza na szkolenia (plakat)

Str. 9                Niech Końskowola pozostanie różaną, a nie wiatrakową gminą (M. Sadurska)

Str. 10-11        Kobiety w Gminy Końskowola – kreatywne i ambitne! (A. Brzozowska)

Str. 11              Program Klubu „Azyl” dla rodzin z Gminy Końskowola (I. Stochmal)

Str. 12-13        Kapłan pogłębia naszą wiarę i uczy nas, jak zostać świętym… (A. Brzozowska)

– Mała Ojczyzna-Końskowola (ks. J. Gawroński)

Str. 13              U progu kolejnych Światowych dni Młodzieży (ks. A. Bab)

Str. 14-15        Sześćdziesięciolecie OSP Młynki (A. Brzozowska)

Str. 15              Dni Otwarte w LODR (G. Jakimiak)

Str. 16              „Wiła wianki i rzucała je do falującej wody” – po raz drugi na Rudach (H. Kopron)

Str. 16              Przez radio do naszej szkoły – spotkanie z poetką (Z. Lis)

Str. 17              Gaudium in litteris est…

Str. 17              Pocztówki z Tajlandii (B. Rybaniec, T. Dymek)

Str. 18-19        XVI Święto Róż w Gminie Końskowola (A. Brzozowska, K. Kosmala)

Str. 20              Dla szkółkarzy i nie tylko… (K. Kozak)

Str. 21              Z odkurzonego rękopisu…

– Słowo przepraszam… (A.)

Str. 21              Sielce na rockowo! (A. Brzozowska)

Str. 22-23        Cudze chwalicie, swego nie znacie! Propozycja na wakacje (B. Kowalik)

Str.  23             „Płomień dobroci” w Końskowoli (A. Szlendak)

Str. 23              Ze strażnicy OSP Końskowola

Str. 24-26        Wieści ze szkolnej ławy

– Szkoła Podstawowa w Skowieszynie:

Święto Rodziny w naszej szkole (Anna W.)

Święto patrona szkoły (A. Matras)

Pora na wakacje! (P. Skawiński).

– Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Końskowoli:

Wycieczka do Warszawy (Anna K.)

Pewnego dnia w Tajlandii.. (T. Kozak).

– Szkoła Podstawowa w Chrząchowie:

Ach, ten Kazimierz… (T. Stefański).

– ZPO w Pożogu:

„Student” (A. Rodzik)

Str. 26              Damian znów na podium! (R.)

Str. 27              Kącik gimnazjalisty

– Wycieczka klasy III b w Beskid Sądecki i na Słowację (J. Ścibior kl. III b)

– Zakończenie roku szkolnego (A. Brzozowska)

Str. 28-29        Sport (T. Owczarz)

Str. 30              Biblioteka proponuje

Str. 30              Z żałobnej karty

Str. 30              Skup i zbiórka butelek i surowców wtórnych (plakat)

Str. 31              KS „Powiślak” Końskowola w IV lidze. Radość z awansu! art. str. 28-29 (zdjęcia)

Str. 32              Pocztówki z Tajlandii art. str. 17 (zdjęcia)

Str. 33              Kobiety z Gminy Końskowola – kreatywne i ambitne art. str. 10-11, „Różane warsztaty – Babskie klimaty” (zdjęcia)

Str. 34              Wieści ze szkolnej ławy art. str. 24-26 (zdjęcia)

Click to listen highlighted text!