Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w przeglądzie artystycznym

„Wiosna, ach to Ty”

 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 marca 2022 roku na stronie GOK Końskowola i profilu Facebook

 

REGULAMIN

Przegląd artystyczny obejmuje trzy kategorie:

Filmową – prace w plikach filmowych maksymalny czas filmu to 3 min.

Literacką – prace autorskie uczniów powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna) obejmują wiersze (max. 1 wiersz/os.), lub opowiadanie (max. 2 strony A4, czcionka Times New Roman nr 12 w pliku Word)

Plastyczną – format A4 lub A3, techniki dowolne; prace powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

Fotograficzną – prace formatu min. A5. powinny być podpisane (imię, nazwisko  i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac literackich i plastycznych upływa dnia 18 marca 2022 roku.

 

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody oraz wyróżnienia najlepszym wykonawcom i autorom.

Nagrodzone prace plastyczne, fotograficzne i filmowe zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie na stronie internetowej GOK, a nagrodzone literackie będą opublikowane w „Echu Końskowoli”.

 

Wszelkich informacji związanych z przeglądem udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury

tel. 573 298 733

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gok.konskowola.pl/wiosna-ach-to-ty-przeglad-artystyczny/

Udział w konkursie jest automatyczny z wyrażeniem zgody na:

1) przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”.

2) publikację zdjęć zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas konkursu, na stronie internetowej GOK, portalu internetowym Facebook oraz w mediach (miesięcznik Echo Końskowoli) w celu informacji i promocji Ośrodka.

Click to listen highlighted text!