Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

„Czas zapisany w kamieniu” to wystawa prezentująca paleontologiczną przeszłość Małopolskiego Przełomu Wisły – występujące w tym rejonie Polski skamieniałe formy życia sprzed 66 milionów lat, zebrane w ciągu ostatnich 20 lat przez Hannę Pawłowską z Puław.
Małopolski Przełom Wisły to 80-kilometrowy odcinek Wisły między Zawichostem (w okolicach Sandomierza) a Puławami. Na tym odcinku rzeka utorowała sobie koryto przebijając się przez podłoże skalne złożone ze skał wapiennych i wapienno-krzemionkowych (opok) ery mezozoiku i początków kenozoiku. Skały te, będące pozostałością osadów dennych dawnego morza, obfitują w dobrze zachowane skamieniałości morskich organizmów. Można je znaleźć w miejscach naturalnych odsłonięć, które zostały wykorzystane przez człowieka jako miejsca wydobycia wapienia do celów budowlanych. Obecnie już nieczynne kamieniołomy w Kazimierzu Dolnym, Nasiłowie, Ciszycy i Piotrawinie są mekką licznych miłośników paleontologii, pozyskujących tu ciekawe skamieniałości do swoich kolekcji. 

Wystawa dostępna jest w Ratuszu do końca września 2022 r.

Click to listen highlighted text!