Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w przeglądzie artystycznym

„Wiosna, ach to Ty”

REGULAMIN
Wszystkie prace powinny być podpisane wg schematu:
1. tytuł pracy
2. imię, nazwisko i wiek autora,
3. nazwę szkoły i klasa do której chodzi,
4. imię i nazwisko opiekuna

Przegląd artystyczny obejmuje cztery kategorie:

1. LITERACKA
-utwory autorskie uczniów
-obejmują wiersze (max. 1 wiersz/os.),
lub opowiadanie (max. 2 strony A4/os.)
-krój pisma Times New Roman nr 12 w pliku Word
-utwory powinny być dostarczone w wersji cyfrowej

2. PLASTYCZNA
-format A4 lub A3
-techniki dowolne
-najwyżej oceniana będzie estetyka wykonania,
pomysłowość w podejściu do tematu oraz oryginalność
-prace muszą być nowe i nigdy wcześniej niepublikowane
-max 1 praca od dziecka!
(lub więcej jeśli tworzą wspólną całość tj. dyptyk, tryptyk itp.)
-prace wykonane SAMODZIELNIE
(prace, które jury uzna za niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane)

3. FOTOGRAFICZNA
-prace formatu min. A5
-oceniane będą:
pomysłowość, kompozycja, zgodność z tematem (wiosna)
oraz jakość fotografii (wydruku, rozdzielczości, ostrości itp.)
-przekazane na konkurs zdjęcia nie mogą być
nigdzie wcześniej publikowane (niedopuszczalne jest przesyłanie prac,
które w poprzednich latach brały już udział w konkursie!)

4. FILMOWA
-filmy w plikach filmowych
-maksymalny czas filmu to 3 min.

*Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Czas na odbiór nagród wynosi 3 miesiące, tj. do końca czerwca 2024 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się
21 marca 2024 roku
na stronie GOK Końskowola i profilu Facebook

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac upływa
dnia 13 marca 2024 roku

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody oraz wyróżnienia najlepszym wykonawcom i autorom. Nagrodzone prace plastyczne, fotograficzne i filmowe zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie na stronie internetowej GOK, a nagrodzone literackie będą opublikowane w „Echu Końskowoli”. Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Ratuszu w Końskowoli.

Prace plastyczne i fotograficzne należy dostarczyć do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli, natomiast literackie i filmowe przesyłać na adres e-mail:

gok.zgłoszenia@gmail.pl
lub
zgloszenia@gok.konskowola.pl

UWAGA!
W związku z tym, że objętość plików filmowych w jakości HD jest duża, proponujemy państwu dwa serwisy do przesyłania plików :

https://wetransfer.com/
lub
https://www.myairbridge.com/

Wszelkich informacji związanych z przeglądem udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli tel. 573 298 733

Udział w konkursie jest automatyczny z wyrażeniem zgody na:
1) przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO”.
2) publikację zdjęć zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas konkursu, na stronie internetowej GOK, portalu internetowym Facebook oraz w mediach (miesięcznik Echo Końskowoli) w celu informacji i promocji Ośrodka.

Click to listen highlighted text!